Son dakika haberleri… Bahçıvan: Gerçek Sektör Gerçeklerine Uymayan Kararlar Esnetilmeli

İstanbul Endüstri Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun konuk olarak katılmış olduğu İSO Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında, nitelikli finansmana erişimde yaşanmış olan sıkıntılara dikkat çekti. “Ekonomik itimat ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan adımlar kısa vadede bazı çözümler getirse de uzun solukta finansal kaynaklara erişimi zorlaştırıp maliyeti artırıyor” diyen Bahçıvan, kuvvetli, öngörülebilir para politikasına gereksinim bulunduğunu söylemiş oldu.

İSO Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, “Gerçek Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda bugün yapılmış oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun konuk olarak katılmış olduğu toplantının açılış konuşmasını meydana getiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, finansa erişimde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Erdal Bahçıvan şunları söylemiş oldu:

“YÜKSEK REVİZYONLAR, GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜ YAPMANIN NE KADAR ZORLAŞTIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR: İhracat ve istihdamın artması bağlamında fiyat istikrarı ve finansal istikrarının korunması fazlaca mühim. Zira biz enflasyonun geçmişte olduğu şeklinde bugün de ne sanayicilerimize ne de öteki ekonomik aktörlere çıkar sağlayacağına inanmıyoruz. Sanayicilerimizin temel görevi olan sürdürülebilir yatırımları hayata geçirmenin, iş ve AŞ üretmenin, ihracat potansiyelini artırmanın sadece ve sadece enflasyonun ve beklentilerin denetim altına alınmasıyla mümkün bulunduğunu düşünüyoruz. Nitekim Merkez Bankamız, dün yayınladığı Enflasyon Raporu ile 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,6 puanlık artışla yüzde 60,4’e yükseltti. Ocak ve nisan aylarında da sırasıyla 11,4 ve 19,6 puanlık revizyonlar yapılmıştı. Bu yüksek revizyonlar, geleceğe yönelik öngörü yapmanın ne kadar zorlaştığını açıkça ortaya koyuyor. Doğal ki yüksek faizler, maliyet anlamında Türk sanayicisinin senelerden beri en fazlaca muzdarip olduğu konulardan biridir.

SANAYİCİLERİMİZ YÜKSEK FAİZ YÜKÜ ALTINDA ÇOK ZORLU MÜCADELE VERMEKTE: Nitekim İSO 500 çalışmalarımızda da yüksek kur ve faizlerin işletmelerimize getirmiş olduğu yükün bilhassa son yıllarda arttığı açıkça görülmektedir. 2021 senesinde İSO 500 şirketleri elde ettiklerin etkinlik karının yüzde 60’ından fazlasına finansman giderlerine ayırmak durumunda kalmıştır. Bu oran daha ufak ve orta ölçekli şirketleri kapsayan İSO İkinci 500’de yüzde 38 ile nispeten daha düşük olsa da geçen yıla nazaran mühim artış göstermiştir. Yüksek faiz yükü altında hakikaten fazlaca sıkıntılı savaşım vermekte olan sanayicilerimizin; faiz maliyetlerinin düşürülmesine dönük çalışmaların en kuvvetli taraftarı olacağından asla kimsenin kuşku duymaması gerekir.

FİNANSAL KAYNAKLARA ERİŞİM ZORLAŞMAKTA MALİYETLER DE ARTMAKTA: Sadece ekonomik itimat ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan bazı adımlar kısa vadede yüksek faize dönük bazı çözümler getirse dahi, oluşturduğu itimat kırılganlıkları, beklentilerdeki bozulmaların etkisiyle daha uzun solukta hem finansal kaynaklara erişimi zorlaştırmakta hem de maliyetini artırmaktadır. Dolayısıyla bu politikalar, uygulamada da görüldüğü şeklinde bırakın faizleri düşürmeyi, faiz oranlarını altından kalkılması daha da zor noktalara taşımaktadır. Bundan dolayı kuvvetli, öngörülebilir bir para politikasının orta ve uzun solukta sanayimize, gerçek sektörümüze katkı verecek en temel çıpaların başlangıcında geldiğini bilhassa vurgulamak isterim.

YURT DIŞINDAN BORÇLANMA OLANAKLARI EN AZA İNMİŞTİR: Bankalarda TL eşeysel ticari kredi faizleri yüzde 40 bandını aşmıştır, risk primimizin ne yazık ki 900 şeklinde zamanı seviyelere dayanması neticesinde ise yurt dışından borçlanma olanakları en aza inmiştir. Bankalar ve firmalar yurtdışından borçlanmalarda zorlanmakta ve iki haneli döviz eşeysel faizler ile karşılaşmaktadır. Bu anlamda Eximbank kaynaklı reeskont kredilerinin Türk ihracatçıları açısından ne denli yaşamsal bir kaynak olduğu fazlaca açık görülmektedir. Finansman kaynaklarına erişimde ciddi sıkıntıların yaşandığı son yıllarda Eximbank, ihracatçı sanayicilerimizin en kuvvetli finansal iş ortağı ve tedarik deposu konumuna gelmiştir. İhracatımızın 250 milyar dolar seviyesine ulaşmasında şüphesiz Eximbank’ın uygulamış olduğu dinamik ve yeni nesil projelerin fazlaca büyük katkısı olmuştur. Dolayısıyla haziran ayı itibarıyla reeskont kredisi kullanmak için döviz gelirinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na, yüzde 30’unu bankalara satma zorunluluğu getirilmesi ve izleyen bir aylık dönemde döviz almama taahhüdünün koşul koşulması şeklindeki adımlar ihracatçılarımızı gerek kaliteli finansmana erişimi zorlaştırması gerekse de kur ziyanı yaratması ve gene gerekse de ciddi anlamda operasyon yükü getirmesi sebebiyle oldukça negatif yönde etkilemiştir.

DÖVİZ GELİRİNİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI ÖZELLİKLE VURGULAMAK İSTİYORUM: Unutulmamalıdır ki sanayimiz, üretim ve ihracatı için lüzumlu hammadde ve ara malını ithal etmek ve lüzumlu yatırımları hayata geçirmek için dövize gereksinim duymaktadır. İhracattan elde edilmiş gelirin fazlaca büyük bölümünün bu alanlar için harcandığını, sanayimizin hiçbir süre dövizden gelir elde etmeyi amaçlamadığını, sadece üretim ve ihracatını sürdürebilmesi bu döviz gelirinin yaşamsal ehemmiyet taşıdığını bilhassa vurgulamak isterim. Son dönemde Eximbank’ın kredi musluklarını büyük oranda kısması da firmalarımızı son aşama negatif etkilemektedir. Bu anlamda azca ilkin de ifade ettiğim şeklinde, alternatif piyasalarda aslına bakarsan fazlasıyla kaynak sıkıntısı çeken ihracatçımız açısından Eximbank kaynaklarına ulaşamamak, telafi edilemeyecek boyutta sorunları giderek artırmaktadır.

BDDK’NIN ADIMI KREDİLERE ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI: Haziran ayı sonunda BDDK’nın şirketlerin TL eşeysel kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getiren adımı kredilere ulaşımı daha da zorlaştırdı. Kimi zaman dakikaların dahi mühim olduğu günümüz dünyasında süreleri uzattığına şahit olduk. Bu tablonun önümüzdeki birkaç hafta içinde aynı bakış açısıyla devam etmesi durumunda sürecin fazlaca daha ağırlaşacağını üzülerek belirtmek durumundayız. Gene İSO 500 ve İSO İkinci 500 neticeleri göstermektedir ki; işletme faaliyetleri giderek daha çok borçlanma ağırlıklı olarak finanse edilirken borcun vade yapısında da gözle görülür bir kısalma söz mevzusu. Bunların yanı sıra 2021’de sanayicilerin bankalara olan borçlarından; fazlaca daha büyük bir hızla başka firmalara olan borçlarının artması da yeni bir durum olarak dikkat çekiyor. Finansman koşullarının sıkılaştığı ve kredi imkanlarının daraldığı bugünlerde, sanayicilerimizin içinde bulunmuş olduğu bu durum, kısa sürede yapmış olduğum açıklamamda da vurguladığım şeklinde zincirleme tepki halinde gelişebilecek ödemeler risklerine işaret etmesi bakımından kaygı yaratıyor. Ek olarak sürecin bu şekilde devam etmesi halinde başta yakın gelecekteki ihracat sayıları ve üretim sayıları olmak suretiyle, ekonomimizi negatif etkileyecek bazı gelişmelerin arifesinde olduğumuzu da üzülerek belirtmek isterim.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TİCARETİN RUBLE İLE YAPILMASI GEREK: Bu sorunlardan yola çıkarak sanayiciler olarak genel beklentimiz ilk olarak kredi ve finansman olanaklarında normalleşme sağlanması ve gerçek sektör gerçeklerine uymayan uygulamaların sona erdirilmesi yada esnetilmesidir. Eximbank bir an ilkin finansman işlevlerine kavuşmalıdır. Bankaların kredi olanakları üstündeki kısıtlayıcı karşılık kararları da esnetilmelidir. Benzer şekilde TCMB, TL eşeysel reeskont kredilerindeki döviz bulundurmaya ve bozdurmaya ilişkin koşullarını esnetmelidir.

YATIRIMCI MÜRACAATLARI İLE İLGİLİ SÜREÇLER DAHA HIZLI ŞEKİLDE İŞLETİLMELİ: Mevzuya, sanayimizin üretim ve ihracatını sürdürebilmesi için yaşamsal ehemmiyet taşıyan yatırım yönünden baktığımızda, yatırımcı firmalarımızın uygun maliyetli finansmana erişim ve taahhütlerini yerine getirmesi açısından kamu bankaları vesilesiyle kullandırılmakta olan Merkez Bankası kaynaklı yatırım ön ödeme kredisini fazlaca mühim bir finansal enstrüman olarak görmekteyiz. Sadece bu kapsamdaki yatırımcı müracaatlarına ilişkin süreçlerin fazlaca daha süratli bir halde işletilmesi, yatırımcı firmalarımızın bu finansman aracına daha etkin bir halde eriştirilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Son olarak, en mühim ihracat pazarlarımızdan olan Rusya ile ticari ilişkilerimize de değinmek isterim. Ukrayna ile Rusya içinde beş ayı aşkın bir süredir devam eden cenk ve Rusya’ya uygulanan internasyonal yaptırımlar sebebiyle bu ülkeye meydana getirilen ihracat bedellerinin dolar yada euro cinsinden ülkemize gelmesi mümkün olmamaktadır. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin ruble ile yapılabilmesi bu soruna çözüm olabilecektir. İhracatçılarımız ürün bedelleri ruble olarak Türkiye’ye vardığında, rublenin Türk bankacılık sektöründe süratlice TL’ye çevrilebilmesi gerekmektedir.”

İstanbul Endüstri Odası Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Türkiye Iktisat Haberler Son Dakika

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.