Karar resmileşti! Memurlar artık sakal bırakabilecek

Kamuda adam memurların sakal bırakabilmesine müsaade eden Yönetmelik güncellemesi yayımlandı. Artık memurlar kamuda sakal bırakabilecek.

Abone ol

Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Müesseselerinde Çalışan Personelin Kılık ve Giysisine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (adam personel için) yer edinen “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. ..” ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında adam memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Kamuda adam memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihindeki ve 2021/7000 esas, 2022/2247 karar nolu sonucu Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Informasyon Sistemi’ne işlendi.

Kamu Kurum ve Müesseselerinde Çalışan Personelin Kılık ve Giysisine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı suretiyle kamuda adam memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal sonucuna Yönetmelik metninde yer verildi.

Artık resmen kamuda adam memurlara sakal bırakmak özgür hale geldi.

Kaynak: Hakkaniyet.Gen

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.