Tüm Yazılar

Gürcistan Hakkında Her Şey; Gürcistan Bayrağının Anlamı, Gürcistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Gürcistan Hakkında Her Şey; Gürcistan Bayrağının Anlamı, Gürcistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

 Gürcistan Hakkında Her Şey

 Gürcistan, Rusya Federasyonu’nun şimal Kafkas cumhuriyetleri ile naturel bir sınır oluşturan Kafkas dağlarının cenup yamaçlarında yer almıştır. Ortalama 27.000 mil kare (69.900 kilometre kare) kaplayan ülke, batıda Karadeniz, güneyde Ermeni ve Türk yaylaları ve doğuda Azerbaycan ile sınırlanan Büyük Kafkas sırtı süresince uzanıyor. Topografya çeşitlidir. Şimal bölgesi yüksek dağlarla karakterize edilir ve orta ve cenup kısımlar dağlık iken oldukça daha alçaktır ve alpin tarlaları ve ormanlarla kaplıdır. Doğuda nehirlerin tümü Mtkvari’ye (Kura) katılarak Hazar havzasını oluştururken, batıda Rioni ve Enguri’nin en büyük olduğu nehirler Karadeniz’e dökülür.

 2000 senesinde nüfusun beş ila beş buçuk milyon içinde olduğu tahmin ediliyordu, sadece yoğun ve sayılamayan göç sebebiyle belirsizdir. 1,6 milyonu Tiflis’te olmak suretiyle, nüfusun yarısından birazcık fazlası kentsel alanlarda yaşıyor. Etnik Gürcüler bir çok bölgede nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor, sadece sırasıyla güneyde Ermeni ve güneydoğuda Azeri yerleşimleri vardır.

 Çoğunluk dili, Kartvelian (Cenup Kafkas) dil grubuna ilişik olan Gürcüce’dir. Sadece, bazı alt gruplar aynı dil grubundaki öteki dilleri konuşur. Yazınsal dil, tarihsel olarak egemen doğu krallığı Kartli’de konuşulan Kartlian lehçesinden gelir. Gürcüce, yazılan ve öğretilen tek Kartvel dilidir ve tüm Gürcüler tarafınca kullanılan yazınsal dildir.

 Asya ve batı kültürlerinin rekabet eden tesiri en belirgin şekilde Bizans ve Pers etkilerinde anlatılır. Bir başka örtüşme, komşu Müslüman kalıplardan oldukça daha zayıf bir etkiye haiz olan Hıristiyan ve pagan arasındadır. Bugün, bir çok kültürel sembolizm, Avrupa, Hıristiyan modern toplumuna ilişik olarak kişilik algısından etkilenen geleneğin mitolojik bir yorumunu yansıtmaktadır.

 Yerleşimler, merkezde olmasa da yakındaki bir tepeye inşa edilmiş bir kilisenin hakimiyetindedir. Sadece Sovyet döneminde birçok kilise yıkılmış ya da depolara dönüştürülmüştür. Yeni inşa edilen kiliseler, çoğunlukla eski örneklerin zayıf kopyaları, azalan bir geleneğin ilkel ifadeleridir. Bir kale duvarı ile çevrili minik kentsel yerleşimlerin ortaçağ yapısından oldukça azca şey kalmıştır.

 Gürcistan bir başkanlık cumhuriyetidir. Bakanlar resmen devlet bakanı tarafınca yönetilse de, cumhurbaşkanı hem de yürütme organının da başıdır. Tek kamaralı (225 üyeden oluşan) parlamento, karma bir çoğunluk-nispi sistemle seçilir. Son parlamento seçimlerini cumhurbaşkanının Gürcistan Vatandaşlar Birliği kazanmıştır. Parlamentodaki öteki iki parti ise Sanayiciler Birliği ve Gürcistan’ın Dirilişi Birliği’dir.

 Devlet toplumsal yardım sistemi verimsizdir ve oldukça azca kaynağa haizdir. Emekli maaşları, asgari geçim seviyesinin bir tek beşte birini sağlıyor, fena hedeflenmiş ve oldukça fazla yararlanıcıyı kapsıyor. Yardımın bir çok, Abhazya’dan ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gidiyor. Bir takım internasyonal ve hükümetler arası müessese, refah sistemini iyileştirmeye çalışıyor.

 Gürcistan Bayrağının Anlamı

 Gürcistan bayrağının beyaz zemini saflığı sembolize ederken, tam ortada dörde bölecek şekilde konumlanan kırmızı haç ve kenarlarında bulunan öteki haçlar Orta Çağ Gürcü Krallığı’nda olduğu şeklinde dine bağlılığı temsil etmektedir.

 Gürcistan’ın Başkenti

 Gürcistan başkenti Tiflis’dir.

 Gürcistan’ın Para Birimi

 Gürcistan para birimi, Gürcistan Larisi’dir.

 Gürcistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

 Türkiye, Gürcistan’dan bir saat geridedir. Gürcistan’da saatler 21:15 iken Türkiye’de 20:15’dir.

Fransa Hakkında Her Şey; Fransa Bayrağının Anlamı, Fransa Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Fransa Hakkında Her Şey; Fransa Bayrağının Anlamı, Fransa Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu